Élõ Erdély   Vidékek  

Gyergyószentmiklós (Gheorgheni)

A medence vonzó urbánus magja. Elsõ telepe a feltevések szerint a Békény-patak (régi nevén Belkény) felsõbb szakaszán, a György pataka környékén vagy a Csanód-patak tövénél volt - írja a Gyergyó-vidék kiváló ismerõje, Tarisznyás Márton. Lehet, hogy a Gyilkostó felé vezetõ úton, az 5-ös km közelében felszínre került épületmaradványok azonosak a középkori templom maradványaival. A korábban vár által is védett település az idõ múlásával és az indulatok megnyugvásával gyarapodni kezdett. Erdõirtások (mint mindenhol a medencében) és vízszabályozás tette szilárdan lakhatóvá a lankát. A 15. század közepén (a katolikus templom kõajtókeretébe vésett dátum - 1498 ) már jelentõs települést sejtet). A templomépítés idejét megörökítõ emlékkõ befalazása után alig hetven évvel a szinte kétezer lakosra nõtt településbõl kirajzik a szomszédos Tekerõpatak (Valea StrImba), majd Kilyénfalva (Chilieni). Igen jelentõs a város további sorsa számára a vásárjog elnyerése 1607-ben és a Piritskei vám létrehozása. Mindkét dolog szoros összefüggésben van Gyergyószentmiklós földrajzi helyzetével: itt halad át, és ez az elsõ állomása a Moldvából Erdélybe, illetve az utolsó állomása az Erdély felõl Moldvába igyekvõ kereskedõnek, árusnak, iparosnak. Gyergyószentmiklós városias magvát Falu Közép-tízese vagy Piac Szer (1773), illetõleg a Középszer (1800) alkotta. Ez magába foglalta a mai városközpontot és az õsi települési hagyományokat ma is õrzõ néhány utcát (Tekerõpataki út, Fõtér, Kisköz utca - ma az idõk változása szerint valamennyi utcanév is változott). A város gazdasági és társadalmi életének központját az említett utcák képezték. Itt voltak a templomok, iskolák, üzletek, a piac, e városrészben telepedtek meg a 18. századtól kezdve az örmény iparosok és kereskedõk, és itt vannak természetszerûen a város mûemlékei is. Látnivaló: A római katolikus templom, a pár évvel korábban épült (1730-1734) örmény templom, amelyet 1748-ban bástyákkal és fallal vettek körül, és néhány barokk lakóház (az örmény plébánia, a régi római katolikus plébánia, a jelenlegi múzeumépület a mai közgazdasági középiskola, a Május 1 utcai házak között a Bocsánczy-ház is, a Gábor Áron út elején lévõ Romfeld-ház, a Szabadság téri Korbuly- ház, stb.).

Hasznos tudnivalók
Telefonkörzetszám: 066
A városban 150 helyes, **-os szálloda, és egy szerényebb kényelmet nyújtó Sportszálló üzemel és több vendéglátó hely, amely támaszpontja lehet pár napos környékbeli barangolásnak, amibõl egy teljes nap lehet a Gyilkostó és környéke. Szállodák: Mures ** (140) 4200 Gheorgheni, B-dul Fratiei 5, tel: 066-161904. Szilágyi * (24) str. Libertatii 17, tel: 162591

Kirándulás a környékre

Gyilkostó (Lacu Rosu)

A Gyergyószentmiklósról kiszaladó 12C jelzésû mûút emelkedõ nélkül visz el a hegy lábáig, elhaladva a 4-es kilométerkõnél ajánlkozó fogadó, majd a 9-es kilométerkõnél üzemelõ kempingtábor elõtt. 25 kilométeres folyamatos emelkedõ következik kígyózó úton az 1389 méter magas Pongrác-tetõig, amelyrõl délre lenézve rátalálunk a Balánbánya irányából felvezetõ erdei útra. Útközben, jobb oldalon a helybéliek által Güdücnek nevezett oldalban látható emlékmû az itt 1944-ben legyilkolt magyar honvéd kiskatonák emlékét õrzi. A tetõrõl a Vereskõ-pataka mentén, fenyvesek között lejt az út a meg-megcsillanó a Gyilkostóig (1832-ben a megcsúszó hegy eltorlaszolta a völgyet és a terrmészetes gát mögött kialakulhatott a tó. A hajdani erõ facsonkjai ma is láthatók még.), amelynek vizében és a Kis-Cohárd imponáló sziklafala tükörképe szép idõben sûrûn fotózott látvány. Az út további szakasza a Békás-patakot beszorító, égbenyúló sziklák között vezet a szorosba. Onnan kiérve már nincs messze a megye idõnként vitatott közigazgatási határa a szomszédos Moldvával.

Az üdülõtelepként téli-nyári idegenforgalmi szolgáltatásra alkalmas fejlesztési lehetõséget ajánló környezet - a Keleti-Kárpátok legmonumentálisabb harántvölgye - átlagmagassága a tengerszint felett 983 méter. A fejletlen infrastruktúrával üzemelõ telep szerény feltételeket biztosíthat, de nyáron alkalmas kempingtábor segít a szálláskeresõknek és a természet megszállott vándorainak. A Kis- és a Nagy-Cohárd (1509 méter) lehet az egyik próbatétel (jelzett úton gyakorlott hegymászónak 2 óra), a Gyilkos csúcs (1384 méter).

 

Linkek>
Kulcsszó: Gyergyószentmiklós ; Gyilkostó
 
 
  <Élõ Erdély <Utazó <Vidékek

Vissza az elejére